Contact


VIETNAM COMPANY LIMITED JAPAN Special Steel

TSC: 1st Floor, No. E7, KP 4, Tan Hiep Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

VPGD : Hanoi Highway 323, Block 5, Tân Biên Province, Biên Hòa City

Nhà máy : Khu Công Nghiệp Amata 

ĐT: 02513 880 639 Fax: 02513 880 679 .HL: 0949 012 779

Nhà Máy : KCN AMATA , BH- ĐN

Email :kdvietnhat1@gmail.com    

Email: tuan@vietnhatsteelvina.com